ទំព័រដើម / ព្រំដែន (page 2)

ព្រំដែន

ខេត្តតាកែវនិងខេត្តអានយ៉ាងសន្យាទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែនខុសច្បាប់

ខេត្តតាកែវ ៖ការផ្តល់ព័ត៌មានអោយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរហ័សគឺជាយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែនខុសច្បាប់រវាងខេត្តទាំងពីរដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នា។

មើលពេញ