ទំព័រដើម / ធនាគារ

ធនាគារ

ក្រុមហ៊ុនធនាគារជប៉ុនទិញយកមីក្រួស្ថាបនានិងដាក់ទុនដល់១២០លានដុល្លារនិងគ្រោងសង់អគារទី​ស្នាក់​ការកំពស់២២ជាន់

 ភ្នំពេញ៖ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានសម្រេចពង្រីកទុនវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យធនាគារ ខណៈដែលមាន​ជំនឿលើ​ការរីកចំ​រើន​នៃវិស័យ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាតាមរយៈនៃការកត់សំគាល់អត្រាកំណើនថេរជាង៧% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

មើលពេញ

ធនាគារជប៉ុន77ចាប់អារម្មរណ៍ការវិនិយោគលើវិស័យឥណទាននៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ: ប្រធានធនាគារ  77 ប្រចាំក្រុង សេនដាយ របស់ប្រទេសជប៉ុនថ្លែង​ប្រាប់មន្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាអំពីការ​សំលឹងមើល​ឱកាស​វិនិយោគ​លើវិស័យធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា។

មើលពេញ