ទំព័រដើម / កីឡា / ស្រ្តីជនជាតិ ឥណ្ឌា សម្ដែង yoga អស់រយៈពេល ១០៣ ម៉ោង ដើម្បីបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោក

ស្រ្តីជនជាតិ ឥណ្ឌា សម្ដែង yoga អស់រយៈពេល ១០៣ ម៉ោង ដើម្បីបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោក

ស្រ្តីជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់បានបំបែក កំណត់ត្រាហ្គីណេសពិភពលោក   ជាមួយ និងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ yoga ដ៏ល្អបំផុត ដោយប្រើរយៈពេល ១០៣ម៉ោង ។

Kavitha Bharanidaran ម្តាយរបស់ក្មេងស្រីអាយុ 3 ឆ្នាំម្នាក់ ចាប់ផ្តើម កត់ត្រាពេលវេលានៃការចាប់ផ្ដើម yoga របស់នាងនៅម៉ោង 7 ព្រឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ និងបានបំបែកឯតទគ្គកម្មពិភពលោក នៅថ្ងៃ អង្គារ៍ ម៉ោង 2:02 នាទីព្រឹក ។

Bharanidaran បាននិយាយថា នាងមានផែនការដើម្បីពង្រឹងកំណត់ត្រារបស់នាងដោយបន្តយូហ្គារបស់នាងរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍។

អំពី Moung Vibol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *