ទំព័រដើម / ធនាគារ / ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សអែមផលនឹងរកចំណូលបាន៣០ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំៗបើទិញយកហ៊ុនវិញ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សអែមផលនឹងរកចំណូលបាន៣០ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំៗបើទិញយកហ៊ុនវិញ

អាមេរិច៖ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សអែមផលបាននិយាយថាខ្លួនចង់អោយមានផែនការ”អព្យាក្រិតភាពសាច់ប្រាក់” ដែលអាចជាការជំរុញដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបើក្រុមហ៊ុនទិញយកហ៊ុន១០ភាគរយមកវិញ។

ក្រុមហ៊ុនUBS បានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple អាចកើនឡើងខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ប្រមាណនាពេលបច្ចុប្បន្ន 30 ភាគរយបើក្រុមហ៊ុនទិញភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន 10 ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំមកវិញនោះ។សេណារីយោមួយផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ចំណាយរវាង 30 ពាន់លានដុល្លារនិង 60 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលើការទិញភាគហ៊ុននិងរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងទិន្នផលភាគលាភ 3 ភាគរយរហូតដល់ឆ្នាំ 2023 ។

លោក Luca Maestri ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានឱ្យដឹងកាលពីដើមខែនេះថាក្រុមហ៊ុននេះកំពុងកំណត់គោលដៅដើម្បីបង្កើតសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ហួសពេល។”
ការប្រជុំម្ចាស់ហ៊ុនរបស់ Apple នៅសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីថាតើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សមួយនេះនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន 285,1 ពាន់លានដុល្លារដែលអាចដាក់នៅអាមេរិកក្នុងអត្រាពន្ធថោកជាងនេះ។
ជម្រើសមួយគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការទិញយកភាគហ៊ុនចំនួន 10 ភាគរយជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ 2021 ដែលបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយហ៊ុន 30 ភាគរយពីការប៉ាន់ស្មាន។

ក្រុមហ៊ុនអែមផលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៧៦នៅអាមេរិច

ប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មានចំនួន 229 ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ 2017 ។ នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 ក្រុមហ៊ុន Apple បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដំបូងដែលមានតម្លៃជាង 700 ពាន់លានដុល្លារ។ ក្រុមហ៊ុននេះមានបុគ្គលិកពេញម៉ោងចំនួន 123.000 នាក់គិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 និងមានហាងលក់រាយ 499 នៅ 22 ប្រទេសគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ 2017។បច្ចុប្បន្នភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអែមផលមានអត្រា១៦៧ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុននៅទីផ្សារហ៊ុនណាដារបស់អាមេរិច៕

 

FILE-In this Friday, March 16, 2012, photo, Apple employees welcome hundreds of customers in front of the Apple store at a shopping mall in Oberhausen, western Germany, as the new iPad goes on sale at the Apple store. On Monday, Aug. 20, 2012, Apple set a new record for the most valuable company at $621 billion, beating Microsoft’s 1999 high. (AP Photo/Martin Meissner, File)

អំពី long heng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *