ទំព័រដើម / ប្លែកៗ / អ្នកឡើងភ្នំបានប្រទះឃើញសត្វពស់កន្ទុយកណ្ដឹងឆ្វាយរង្វេលលើខ្នងសត្វអណ្ដើក

អ្នកឡើងភ្នំបានប្រទះឃើញសត្វពស់កន្ទុយកណ្ដឹងឆ្វាយរង្វេលលើខ្នងសត្វអណ្ដើក

កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុន បុរសអ្នកឡើងភ្នំម្នាក់នៅរដ្ឋ Arizona ថតបានវីដែអូ ដ៏ចំលែកមួយ ក្នុងជីវិត របស់គាត់ គឺសត្វពស់កន្ទុយកណ្ដឹង កំពុងតែ ឆ្វាយរង្វេល លើខ្នងសត្វអណ្ដើក។

លោក Mario El Pachuco បានអោយដឹងថា មុនដំបូងលោកមើលមិនទាន់ដឹងថា ជាសត្វអ្វី នៅលើអណ្ដើកនោះទេ តែបន្ទាប់មកលោកក៏ចូលកាន់តែជិត ក្បាលបាន អើតចេញមកក្រៅ ខណៈនោះទើបលោកដឹងថា ជាសត្វពស់កន្ទុយកណ្ដឹង ។

លោកចាប់ផ្ដើមថត ហើយពស់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានសម្មភាព ដូចដែល បានឃើញក្នុងវីដេអូនេះ។ កូនអណ្តើកដើរលេងជាធម្មតាបើទោះបីជាសត្វពស់ កំពុងតែជិះលើខ្នងរបស់វា ក៏ដោយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *