ទំព័រដើម / នយោបាយ / សមាជគណបក្សខ្មែរជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាជាតិ១០១អនុម័តលក្ខន្តិកៈបក្ស

សមាជគណបក្សខ្មែរជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាជាតិ១០១អនុម័តលក្ខន្តិកៈបក្ស

ភ្នំពេញ៖គណបក្សខ្មែរតែមួយកាលពីថ្ងៃទី៨ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ បានធ្វើសមាជថ្នាក់ជាតិដំបូងរបស់ខ្លួនដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង១០០០នាក់មកពីរាជធានី​.ខេត្តចំនួន១១ ដោយបានអនុម័យនូវលក្ខន្តិកៈបក្ស អនុម័តគោលនយោ​បាយ​ និងកម្មវិធីនយោបាយ និង ជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាជាតិ១០១រូបដែលសមាជនេះបានព្រឹកទៅនៅខេត្តកែវ។

គណបក្សខ្មែរតែមួយមានសមាជិកស្ថាបនិកចំនួន៩រូប,ប្រធាន១រូបនិងអនុប្រ​ធាន​ចំនួន២រូប។លោកកែម រិទ្ធិសិត ជាប្រធាន លោកស្រី ឃី ម៉េងលីន អនុប្រ​ធាន​ទី១និងលោក គុជ លី អនុប្រធានទី២។គណបក្សខ្មែរតែមួយទើបតែត្រូវបានក្រសួង​មហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់កាលខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់ពីបានប្តូរពីឈ្មោះគណបក្ស​កែម ឡីមកជាគណបក្សខ្មែរតែមួយវិញ។ប៊ុនឡេង

អំពី meng leng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *