ទំព័រដើម / តារា / Google មានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់Android P

Google មានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់Android P

អាមេរិច៖នៅឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនយក្សGoogle ហ្គូហ្គោលកំពុងធ្វើអ្វីដែលខុសពី Android ជំនួសឱ្យការបង្ហាញអ្នកនូវវិធីទាំងអស់ដែលអ្នកអាចប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើវាបានច្រើន បង្កើតលក្ខណៈពិសេសៗដើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់វាតិចម៉ោង។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android P ដែលនឹងត្រូវចេញនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងមានផ្ទាំងព័ត៌មានថ្មីមួយដែលប្រាប់អ្នកថាតើអ្នកប្រើកម្មវិធីនីមួយណានៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប៉ុន្មានដង? វាក៏នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដាក់កម្រិតទៅលើខ្លួនអ្នកផងដែរ សម្រាប់ការប្រើកម្មវិធីនិមួយដូចជា Facebook, Youtube, IG និងGameជាដើម។
លក្ខណៈពិសេសនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលក្រុមហ៊ុន Google បានរួមបញ្ចូលគ្នាជាប្រធានបទមួយដែលគេហៅថា “Digital Well Being” ។
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android P ក៏រួមបញ្ចូលទាំងចំណុចប្រទាក់ស្នូលថ្មីដែលប្រើឥរិយាបថរុករកដូច iPhone និងវិធីឆ្លាតដើម្បីចូលទៅដំណើរការមុខងារដែលជាធម្មតាត្រូវបានគេកប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ។ ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំបំផុតចំពោះរបៀបដែលអ្នកប្រើទទួលបាននៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមក។

កាលពីឆ្នាំមុន Android Oreo មានការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃក្នុងច្រើនជាងលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ នៅឆ្នាំនេះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android P គឺពោរពេញទៅការផ្លាស់ប្តូរដែលមើលឃើញនិងលក្ខណៈពិសេសថ្មី នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃរបៀប វាពិតជាមានអារម្មណ៍ថាប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិប្រចាំថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាអាចជាការធ្វើឱ្យទាន់សម័យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះ។
គួរអោយចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺផ្ទាំងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្មី។ វាជាកម្មវិធីមួយដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវចំនួនព័ត៌មានដ៏ច្រើនលើសលុបមួយអំពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបបំបែកទិន្នន័យ៖

• ចំនួនប៉ុន្មាននាទីដែលអ្នកបានប្រើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជារួមក្នុងមួយថ្ងៃ។
• របៀបដែលមានការជូនដំណឹងជាច្រើនដែលអ្នកបានទទួល។
• គំនូសតាងចំណិតមួយពីរយៈពេលដែលអ្នកបានប្រើកម្មវិធីនីមួយៗនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនោះ។
• រយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃដែលអ្នកបានប្រើកម្មវិធីនីមួយៗនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក, បែកបាត់ម៉ោងក្នុងមួយម៉ោង។

ប្រែសម្រួល សឹម សាវេត/ប្រភព៖theverge

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *