ទំព័រដើម / តារា / តារាភាពយន្ដទីក្រុងកាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារសិទ្ឋស្មើគ្នានិងការប្រឆាំងរំលោភផ្លូវភេទ

តារាភាពយន្ដទីក្រុងកាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារសិទ្ឋស្មើគ្នានិងការប្រឆាំងរំលោភផ្លូវភេទ

CANNES, FRANCE – MAY 13: Opening Ceremony ‘La Tete Haute’ Premiere. 68th Annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 13, 2015 in Cannes, France.; Shutterstock ID 277881389; Usage: web; Issue Date: n/a

ក្រុងបារីស៖តារាភាពយន្ដស្ដ្រីចូលរួមមហោស្រពទីក្រុងកាននៅប្រទេសបារាំងនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារសិទ្ឋស្មើគ្នាក្នុងឧស្សាហកម្មនិងការប្រឆាំងរំលោភផ្លូវភេទដែលតែងតែយាយីលើតារាភាពយន្ដស្ដ្រីនិងកើនឡើងច្រើនករណីកន្លងមក។

យកឪកាសមហោស្រពទីក្រុងកាននេះតារាភាពយន្ដស្ដ្រី៨២រូបបានលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនជាបុរសក្នុងនោះមានស្ដ្រីតិចតួច។មហោស្រពទីក្រុងកាននេះមានបុរសដឹកនាំភាពយន្ដដល់ទៅ៧១នាក់ជាបុរសឯស្ដ្រីមានតែ២រួបប៉ុណ្ណោះ៕

អំពី long heng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *