ទំព័រដើម / ប្លែកៗ / រថយន្តលំនៅដ្ឋាន ល្បឿន១០១គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងមួយម៉ោង

រថយន្តលំនៅដ្ឋាន ល្បឿន១០១គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងមួយម៉ោង

លោក Kevin Nicks វ័យ៥៣ឆ្នាំ បានបំបែកកំណត់ត្រាដោយបង្កើតរថយន្តលំនៅដ្ឋាន មាន​ល្បឿន​លឿន​បំផុត គឺ១០១គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងមួយម៉ោង។

លោកនិយាយថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ រថយន្តលំនៅដ្ឋានរបស់លោក មានល្បឿន៨០គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុងមួយ​ម៉ោង ដោយបានបំបែកឯត្តទគ្គកម្មពិភពលោក Guinness នៅតំបន់ Pendine Sands ក្នុងរដ្ឋ Carmarthensire ប្រទេស Wales ដែលស្ថិតក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។​លោកបានចំណាយ​លុយផ្ទាល់ខ្លួនជិត២ម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីបង្កើតរថយន្តលំនៅដ្ឋាននេះ។

លោកបន្តថា លោកពិតជារីករាយណាស់ ពេលនេះរថយន្តលំនៅដ្ឋានរបស់លោក បានបន្ថែម​ល្បឿនឲ្យកាន់តែលឿនជាងមុន គឺ១០១គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោ៕

អំពី Moung Vibol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *