ទំព័រដើម / នយោបាយ / អ្នកនាំពាក្យ៖នៅថ្ងៃស្អែកគណបក្សនយោបាយ២ទៀតនឹងត្រូវទទួលដោយគជប

អ្នកនាំពាក្យ៖នៅថ្ងៃស្អែកគណបក្សនយោបាយ២ទៀតនឹងត្រូវទទួលដោយគជប

ភ្នំពេញ៖មន្រ្តីអ្នកនាំពាក្យគជបលោកហង្ស ពុទ្ធាបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ខែឧស​ភាថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៦ខែឧសភានេះគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិចត្រូវបានគណៈ​កម្មា​ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ផ្លូវការក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតតំណាងរាស្រ្តខែកក្កដា​២០១៨ខាងមុខ។

លោកហង្ស ពុទ្ធាបានបញ្ជាក់ថាមានគណបក្សនយោបាយ២ទៀតនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃទី១៧ខែឧសភាបន្ថែម។សរុបមានគណបក្ស៥ត្រូវបានគជបទទួលស្គាល់គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ខែឧសភា។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សយុវជនកម្ពុជា គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា គណ​បក្សខ្មែររួបរួមជាតិ និងគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច៕/ប៊ុនឡេង

អំពី meng leng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *