ទំព័រដើម / ប្លែកៗ / ម្ចាស់សុនខ ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្នុងរូបភាព របស់ លោក Donald Trump នៅក្នុងត្រចៀក សត្វចិញ្ចឹមរបស់នាង

ម្ចាស់សុនខ ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្នុងរូបភាព របស់ លោក Donald Trump នៅក្នុងត្រចៀក សត្វចិញ្ចឹមរបស់នាង

Jade Robinson គឺជាអ្នកស្រលាញ់សត្វបាននិយាយថា នាងមិនបានកត់សម្គាល់ ភាពខុសប្រក្រដីអ្វី ដែលមាននៅលើសត្វចិញ្ចឹមរបស់នាងឡើយ រហួតទាល់តែមិត្តភក្តិ របស់នាងបានពង្រីករូបភាព ទើបធ្វើអោយនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។

ម្ចាស់សុខនបានភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលនាងបានឃើញរូបភាពពិតប្រាកដរបស់ Donald Trump នៅក្នុងត្រចៀកសត្វសុនខរបស់នាង។

រូបភាពនៃបាតុភូតនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីយុវតីអាយុ 25 ឆ្នាំបានបង្ហោះវាទៅហ្វេសប៊ុក។ យុវតីអាយុ 25 ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថា រូបភាពនេះមិនដូចនរណាផ្សេងទៀតឡើយ ។

អំពី Moung Vibol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *