ទំព័រដើម / ព័ត៌មានជាតិ / គណបក្ស៨ត្រូវបានគជបទទួលស្គាល់ផ្លូវការចូលរួមការបោះឆ្នោត២០១៨

គណបក្ស៨ត្រូវបានគជបទទួលស្គាល់ផ្លូវការចូលរួមការបោះឆ្នោត២០១៨

ភ្នំពេញ៖គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី១៧ខែឧសភាគណបក្សនយោបាយចំនួន៨ត្រូវបាន​គជប​ទទួលដើម្បីចូលរួមការបោះ​ឆ្នោតសភាខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការរបស់គជបកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី១៧ខែឧសភានេះ។កណបក្សមួយចំនួនកំពុងត្រួតពិនិត្យនិងបន្តទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់រហូតដល់ថ្ងៃទី២១ខែឧសភា។

គណបក្សនយោបាយទាំង៨រួមមាន៖គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សយុវជនកម្ពុជា គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច គណបក្សពន្លឺថ្មី គណបក្សខ្មែរតែមួយនិងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន។ប៊ុនឡេង

អំពី meng leng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *