ទំព័រដើម / ព័ត៌មានសំខាន់ៗ / កម្ពុជានឹងមានបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ និងភ្លៀងក្នុងសប្ដាហ៍ខាងមុខ

កម្ពុជានឹងមានបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ និងភ្លៀងក្នុងសប្ដាហ៍ខាងមុខ

ភ្នំពេញ៖សេចក្តីជូនដំណឹងពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧត្តុនិយមបានអោយដឹងថាសម្រាប់សប្ដាហ៍ខាងមុនេះ៖ ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ៖- ភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ទើរទូទាំងប្រទេស ។
– ការធ្លាក់ភ្លៀងដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ អាចនឹងបង្កឱ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅតំបន់មួយចំនួន ។
– បាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ (Thunderstorm) នៅតែបន្តមានឥទិ្ធពលខ្លាំង​ ទាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ និងសប្តាហ៍ខាងមុខ ៕

អំពី long heng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *