ទំព័រដើម / ព័ត៌មានជាតិ / រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា៖កែប្រែពីការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមកបកស្រាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយឡាវ

រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា៖កែប្រែពីការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមកបកស្រាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយឡាវ

ភ្នំពេញ៖លោកបណ្ឌិតសភាចារ្យសុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ​ទី​៣១​ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨បានបញ្ជាក់តាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់លោកថារាជ​បណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្តូរពីការគ្រោងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨មកបកស្រាយជាលាយ​លក្ខ​ណ៍អក្សរវិញជាមួយភាគីឡាវ។

លោកបណ្ឌិតសុខ ទូចបានបញ្ជាក់លើបណ្តាញសង្គមទៀតថាប្តូរពីការគ្រោងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី៦ខែមិថុនាមកបកស្រាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើ​ម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្រ្តឡាវ ក៍ដូចជារដ្ឋាភិបាលឡាវជុំវិញការចេញសៀវភៅសរបស់ឡាវ។

លោកបណ្ឌិតសុខ ទូចអះអាងថា៖”យើងនឹងរៀបចំឯកសារដើម្បីបកសស្រាយសៀវភៅនេះឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខ”៕ប៊ុនឡេង

អំពី meng leng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *