ទំព័រដើម / បរិស្ថាន / សន្និសីទស្តីពីការសមាហរណកម្មរដ្ឋភាគីទៅក្នុងផែនការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

សន្និសីទស្តីពីការសមាហរណកម្មរដ្ឋភាគីទៅក្នុងផែនការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងបរិស្ថាននិងស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជានភៅព្រឹកថ្ងៃទី​៧ ខែមិថុនានេះបានរៀបចំសន្និសីទស្តីពីសមាហរណកម្មផែនការចូលរួមរបស់រដ្ឋភាគី​ក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌសហប្រជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គលេខារដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព(ក.ជ.អ.ច)សន្និសីទនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទ”ទម្លាប់ប្រតិបត្តិល្អៗនៅថ្នាក់ជាតិនិងទិសដៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។

តាមក.ជ.អ.ចបានលើកឡើងថា៖សន្និសីទនេះមានគោលបំណងក្នុងការចែករំលែង១.ទំនាក់ទំនងនៃការប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តការប្រែប្រួលអាការធាតុនិង​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ។២.អំពីការចូលរួមរបស់រដ្ឋភាគីក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញានិងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព។៣៖ឱកាសសម្រាប់សមាហរណកម្មការចូលរួមរបស់​រដ្ឋភាគីក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់កម្រិតក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា៕ប៊ុនឡេង

អំពី meng leng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *