ទំព័រដើម / ប្លែកៗ / អាថ៌កំបាំង នៃអគារទ្រេត

អាថ៌កំបាំង នៃអគារទ្រេត

MC អ្នកជំនាញផ្នែកស្ថាបត្យកម្មសកលនិយាយថា អគាតទ្រេតនៃប្រទេសអ៊ីតាលី គឺត្រូវ​បានសាងសង់នៅលើតំបន់ដីទន់ដ៏អស្ចារ្យ ទើប​អាចទប់ទល់នឹងកំលាំងរញ្ជួយដីខ្លាំ​ងៗបាន។

អាថ៌កំបាំងនៃអគារទ្រេត ដែលអាចឈរបានយ៉ាងរឹងមាំ ទោះបីជាជួបគ្រោះរញ្ជួយដី​ច្រើន​លើកច្រើនសារក៏ដោយ។

យោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីបានបង្ហាញថា សំណង់អគារទ្រេតដែលមានតែមួយគត់នេះ ត្រូវ​បានសាងសង់ឡើងក្នុងតំបន់ដីទន់ដ៏ពិសេស ដែលអាចជំន:ជាមួយ​នឹងគ្រោះរញ្ជួយ​ដីដ៏​ខ្លាំងខ្លា តាំងពីឆ្នាំ១២៨០។

George Mylonakis ជាអ្នកជំនាញផ្នែកស្ថាបត្យកម្មបាននិយាយថា ដោយសារតែដីនៅ​តំបន់​នោះមានអំណោយផលដ៏ល្អអស្ចារ្យ ទើបអាចទប់នឹងដំណើរំញ័រនៃកំរិតរញ្ជួយបាន។

សូមបញ្ជាក់ថា សំណង់អគារទ្រេតនេះ មានទម្ងន់១៤,០០០តោន គឺជាស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យ ដែលជានិមិត្ត​រូបរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលី ដែលត្រូវបានសាងសង់នៅចន្លោះឆ្នាំ ១១៧៤ ដល់ឆ្នាំ​១៣៧០៕

អំពី meoung kimheng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *