ទំព័រដើម / ព័ត៌មានជាតិ / ទំនាស់រវាងតារាហូលីវូតលោកស្រីជូលីនិងស្វាមីលើការគ្រប់គ្រងកូនទាំង៦នាក់

ទំនាស់រវាងតារាហូលីវូតលោកស្រីជូលីនិងស្វាមីលើការគ្រប់គ្រងកូនទាំង៦នាក់

ក្រុងឡុង៖ជម្លោះការឃុំឃាំងរបស់ Angelina Jolie និង Brad Pitt ទៅលើកូន ៗ ៦ នាក់របស់ពួកគេបន្តអស់រយៈពេលជាង ២០ ខែបន្ទាប់ពីការសុំលែងលះ។

យោងតាមដីការបស់តុលាការដែលទទួលបានដោយទូរទស្សន៍ CNN និងបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីJolieបានទាមទារឱ្យប្រាប់កូន ៗ របស់ខ្លួនថា “តុលាការបានកំណត់ថាការមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុករបស់ពួកគេគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេ” និងថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពជាមួយឪពុករបស់ពួកគេ។ ហើយការមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឪពុកម្ដាយទាំងពីរគឺ«សំខាន់»។លោកស្រីJolieបានហាមកូនៗមិនមានទំនាក់ទំនងស្វាមីលោកស្រីក្រោយលែងលះ។
លោក Pitt និង Jolie មានកូនប្រុសបីនាក់និងកូនស្រី 3 នាក់ដែលមានអាយុ ១៦ ឆ្នាំនិងក្រោមអាយុ១៦ឆ្នាំ។ សេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការបង្ហាញអំពីការថែរក្សារួមគ្នាសម្រាប់កូនលោកស្រីដោយសារកូននៅជាកុមារនឹងបែងចែកពេលវេលារបស់ពួកគេរវាងទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុងឡុងដ៍ជាមួយនឹងលោកស្រី Jolieក្នុងនោះតុលាការហាមការ រក្សាការឃុំឃាំងរាងកាយកូនគាត់ទាំងនោះ។

លោកភីតត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យប្រើទូរស័ព្ទទាក់ទងដល់កូនពួកគាត់ដោយសារកូនទាំងនោះនៅជាកុមារ។នៅក្នុងឯកសារតុលាការចៅក្រមបានផ្តល់ដំបូន្មានដល់លោកស្រីជូលីថាការរៀបចំឃុំឃាំងកុមារមិនល្អហើយចំបាច់មានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថទាំងនោះ។លោកស្រីបានយកកូនម្នាក់ទៅចិញ្ចើមពីកម្ពុជាមានឈ្មោះថាម៉ាដុក៕

អំពី long heng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *