ទំព័រដើម / ប្លែកៗ / អាយុទើប១២ឆ្នាំសោះ រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ

អាយុទើប១២ឆ្នាំសោះ រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ

ក្មេងប្រុសតូច សញ្ជាតិម៉ិកស៊ិកម្នាក់ អាយុទើបតែ១២ឆ្នាំសោះ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀន​នៅសកលវិទ្យាល័យ National Autonomous ហៅកាត់ថា (UNAM) ក្រោយពីគេមានចំណេះ​ដឹង​ស្មើ និស្សិតនៅសកលវិទ្យាល័យនេះ។

ក្មេងប្រុសតូចនេះឈ្មោះ Carlos Santamaria Diaz គេត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្រុម​អ្នកវិទ្យា​សាស្ត្រ Faculty ដែលទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័ណ្ណ Biomedical Physics របស់អាមេរិកឡា​ទីន។

សូមបញ្ជាក់ថា បើតាមកំរិតចំណឹងដឹង ក្មេងប្រុសតូច Santamaria ត្រូវចូលរៀននៅសកល​វិទ្យាល័យ UNAM តាំងពីគេមានអាយុ៩ឆ្នាំមកម៉្លេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *