ទំព័រដើម / ព័ត៌មានជាតិ / ផេកហ្វេសប៊ុកសម្ដេចហ៊ុនសែនដំណើរការធម្មតាក្រោយអនាមិកហេកជាង២ម៉ោង

ផេកហ្វេសប៊ុកសម្ដេចហ៊ុនសែនដំណើរការធម្មតាក្រោយអនាមិកហេកជាង២ម៉ោង

ភ្នំពេញ៖ផេកហ្វេសប៊ុកសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការធម្មតាក្រោយអនាមិកហេកជាង២ម៉ោងនៅថ្ងៃនេះ៕

អំពី long heng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *