ទំព័រដើម / ប្លែកៗ / ឧបករណ៍អាឡិចត្រូវនិក ជំរុញឲ្យសិស្សមានអារម្មណ៍សិក្សារ

ឧបករណ៍អាឡិចត្រូវនិក ជំរុញឲ្យសិស្សមានអារម្មណ៍សិក្សារ

សិស្សក្នុងថ្នាក់ នៃសាលា Plymouth South Middle មានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការសិក្សា ដោយសារ​តែឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក។

សាលា Plymouth South Middle បានទទួលនូវឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក​ថ្មីមួយប្រភេទ មាន​ឈ្មោះថា Brain PowerBrain Power អាចជួយឲ្យគ្រូ ងាយគ្រប់គ្រងសិស្ស ពេលពន្យល់​មេរៀន ពីព្រោះនៅពេលពាក់ Brain Power រួចហើយនោះ កែវភ្នែករបស់ពួកគេ នឹងសម្លឹង​ទៅកាន់គ្រូ គ្រប់ៗគ្នាទាំងអស់។

ក្រោយពីសិស្សក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់ បានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អឡិចត្រូនិកប្រភេទថ្មីនេះរួចមក សម្គាល់ឃើញថា សិស្សក្នុងថ្នាក់​រៀនខាងលើនេះ ហាក់មានអារម្មណ៍រីករាយពេលសិក្សារ និងងាយយល់ថែមទៀតផង៕

អំពី Moung Vibol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *