ទំព័រដើម / Tag Archives: ជន្លេន

Tag Archives: ជន្លេន

មុខរបរលក់ជន្លេនអោយអ្នកនេសាទត្រីនៅភូមិឆ្នុកទ្រូ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖ អ្នកប្រកបមុខរបរលក់ជន្លេននៅមាត់កំពង់ក្នុងភូមិឆ្នុកទ្រូ ឃុំឆ្នុកទ្រូ ស្រុកបរិបូណ៌ បានអោយដឹងថា៖ ជន្លេនឆ្នាំនេះលក់ចេញអោយអ្នកនេសាទត្រី ក្នុង១គូឡូថ្លៃ ៧ពាន់រៀលថ្លៃជាងឆ្នាំមុនដែលលក់ចេញថ្លៃតែ៥ពាន់រៀលទៅ៦តែ តែឆ្នាំនេះអ្នករកជន្លេនរកមិនសូវបានទើបមានការល់ថ្លៃជាងឆ្នាំមុន។

មើលពេញ