ទំព័រដើម / Tag Archives: នេសាទ

Tag Archives: នេសាទ

ភ្លៀងជាងមួយសប្ដាហ៍អ្នកនេសាទរខេត្តកោះកុងផ្អាកចេញទូកទេសាទ

កោះកុង៖ភ្លៀងជាងមួយមួយសប្ដាហ៍ ក្រុម​នេសាទ​សមុទ្រ​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​នៅក្នុង​ក្រុង​ខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុង លើកឡើងថាពួកគាត់​មិន​ហ៊ាន​ចេញ​ទូក​ទៅ​នេសាទ ត្រីក្តាមមឹកនិង​បង្គារ ដូច​សព្វដង​ឡើយ

មើលពេញ