ទំព័រដើម / Tag Archives: វិស័យកាត់ដេរវៀតណាម

Tag Archives: វិស័យកាត់ដេរវៀតណាម

វៀតណាមនាំចេញសម្លៀកបំពាក់បានជាង៣១ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ

ក្រុងហាណូយ៖ វៀតណាមនាំចេញ វិស័យកាត់ដេរវៀតណាមទទួលបាន៣១ពាន់ លានដុល្លាអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៧កើនឡើង១០ភាគរយ។នេះបើតាមកាសែតវៀតណាមបានផ្សាយនៅថ្ងៃនេះ។​

មើលពេញ